Gmina
Czernica

Tu mieszkam,
tu płacę podatki

Rower
Rower
Nagroda
główna
Rower elektryczny składany
miejski Velair Urban
o wartości 6 000,00 zł
Telefon
Telefon
Nagroda I stopnia
Smartfon Samsung Galaxy S20
o wartości 2 250,00 zł
tablet
tablet
Nagroda II stopnia
Apple iPad 10,2" 9gen 64GB Wi‑Fi
o wartości 2 150,00 zł
Odkurzacz
Odkurzacz
Nagroda III stopnia
Odkurzacz DYSON V8 Motorhead
o wartości 1 600,00 zł
Ekspres
Ekspres
Nagroda IV stopnia
Ekspres PHILIPS 2200 EP2220/10
o wartości 1 500,00 zł
Słuchawki
Słuchawki
Nagroda V stopnia
Słuchawki douszne JBL Tune Flex
o wartości 350,00 zł
Głośnik
Głośnik
Nagroda VI stopnia
Głośnik JBL GO 3
o wartości 150,00 zł

*Nagrody mają charakter poglądowy

Zasady i regulamin

krok 1
1
Rozlicz podatki
w Gminie Czernica

Złóż deklarację PIT za rok 2022 w Urzędzie Skarbowym we Wrocławiu lub za pośrednictwem usługi e-PIT wskazując miejsce zamieszkania na terenie Gminy Czernica.

krok 2
2
Wypełnij formularz
zgłoszeniowy zgodnie
z regulaminem

Wypełnij formularz zgłoszeniowy uzupełniając wymagane dane w czasie trwania loterii, czyli od 20.03.2023 r. do 01.06.2023 r.

Masz wątpliwości co do zasad?

sprawdź regulamin

Weź udział


Przyjmowanie zgłoszeń zakończonepytania i odpowiedzi

Do loterii można zgłosić się wypełniając formularz na stronie internetowej www.pitwczernicy.pl lub wypełniając papierowy formularz zgłoszeniowy i wrzucając go do urny dostępnej w Punkcie Obsługi Loterii (mieszczącym się w Urzędzie Gminy Czernica przy ul. Kolejowej 3 w Czernicy w Kancelarii Ogólnej, parter – pokój nr 1) w okresie od dnia 20.03.2023 r. do dnia 01.06.2023 r. włącznie.
W Loterii może wziąć udział osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, posiada pełną zdolność do czynności prawnych i złożyła Deklarację podatkową PIT za 2022 rok w Pierwszym Urzędzie Skarbowym we Wrocławiu, w której wskazała Gminę Czernica jako miejsce swojego zamieszkania, a także zgłosiła się do Loterii w okresie przyjmowania zgłoszeń ( od 20.03.2023 r. do 01.06.2023 r.).
W Loterii nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora loterii, kadry zarządzającej Urzędu Gminy Czernica od stanowiska Zastępcy Dyrektora wzwyż, wraz z członkami najbliższych rodzin wyżej wymienionych (pod pojęciem członków najbliższej rodziny rozumie się: rodziców, małżonków i dzieci).
Do 01.06.2023 r. (włącznie).
Tak. W loterii biorą udział deklaracje złożone w każdy przewidziany prawem sposób, również te składane elektronicznie.
Nawet w przypadku wspólnego rozliczania deklaracji podatkowej PIT, każda z osób jako podatnik może zgłosić się do loterii. Warunkiem jest wskazanie Gminy Czernica jako miejsca zamieszkania.
Tak.
W przypadku rozliczenia deklaracji drogą elektroniczną przy weryfikacji potrzebny będzie dokument Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO) oraz kopia pierwszej strony złożonej deklaracji PIT z nadanym numerem identyfikacyjnym, który jest identyczny z numerem identyfikacyjnym znajdującym się na dokumencie UPO.
Losowanie nagród odbędzie się dnia 14.06.2023 r. w godzinach 11:00-17:00 w Urzędzie Gminy Czernica.
Wyniki losowania zostaną opublikowane niezwłocznie po dniu, w którym odbędzie się losowanie, nie później niż do dnia 20.06.2023 r. na stronie internetowej loterii pod adresem: www.pitwczernicy.pl.
Nagrody zostaną wręczone laureatom podczas oficjalnej uroczystości w dniu 29.06.2023 r. Dokładna godzina i miejsce wydarzenia zostaną opublikowane na stronie internetowej loterii. Dodatkowo laureat zostanie powiadomiony przez organizatora loterii poprzez wiadomość SMS lub/i osobiste połączenie z Laureatem.